Støylsdal: Setesdals fyrste dataspel

Dalen der trolldom møter fornuft
Støyldal er dalen rett sør for fylkessenteret Grimsand i landet Søreg, lengst sør på den befolka delen av den sørlege halvkula i Forstropa på verda Vassgard. Støyldal minner om Setesdal i vår verd, men har ikkje blitt så mykje ramma av fråflytting, og magi og fantasi lever der i lag om opplysing og fornuft.