Støylsdal

Fabelprosa (science fantasy) om alternativ utgåve av Setesdal
Landet Søreg er ganske likt Noreg i vår verd, men ligg på den sørlege halvkula på planeten Vassgard, lengst sør i verdsdelen Skogsropa. Her er dei fleste innbyggarar huldrer, som kan røde med kvarandre med tankar, og au sende desse gjennom datanettverk. I fyrste forteljinga vil tema vere datatryggleik og spionasje i kommune-administrasjon.