Intervju på Valle Radio

om Vassgard og inspirasjonen til det
Tekst: Targeir Attestog Eg blei i kveld intervjua av Siri Johannessen på Valle Radio, der eg fortel om spelet Vassgard og litt om bakgrunnen min og erfaringane mine som gjorde at starta på dette prosjektet.

Vassgard

ei kjent, men annleis verd
Det fyrste spelet til Spelgarden skal ha hovudtittelen Vassgard, som er namnet på planeten der mange av spelforteljingane til Spelgarden skal gå føre seg. Fyrst storspel er eit spiondrama i bygdemiljøet i Støylsdal i Søreg, på den sørlege halvkula av Støylsdal. Forventa lansering er i 2021. Tekst: Targeir AttestogTeikningar: Alex Siddy Vassgard skal bli ein […]

Støylsdal: Setesdals fyrste dataspel

Dalen der trolldom møter fornuft
Støyldal er dalen rett sør for fylkessenteret Grimsand i landet Søreg, lengst sør på den befolka delen av den sørlege halvkula i Forstropa på verda Vassgard. Støyldal minner om Setesdal i vår verd, men har ikkje blitt så mykje ramma av fråflytting, og magi og fantasi lever der i lag om opplysing og fornuft.